In 2018 is het ‘Beweeg Mee’ concept geïnitieerd en ontwikkeld, onder leiding van Dirk Eikemans, in samenwerking met Lars Wildenborg. Een aantal jaren geleden hebben zij, op initiatief van Dirk, hun ervaringen gekoppeld en een halfjaar onderzoek gedaan naar het bewegen, sociale activiteiten en participatie in de maatschappij voor mensen met een fysieke, mentale en/of sociale kwetsbaarheid. Hieruit is gebleken dat er voor deze doelgroep beperkt activiteiten werden georganiseerd, maar onvoldoende om in te spelen op de specifieke behoeften. Om invulling te geven aan deze leemte, is contact gelegd met plaatselijke (tafeltennis)verenigingen, zorginstanties en de betreffende gemeente. Uit dit netwerk is het ‘Beweeg Mee’ concept ontstaan.

Lees hier het complete verhaal.