De mensen achter Beweeg Mee

In 2018 is het ‘Beweeg Mee’ concept geïnitieerd en ontwikkeld, onder leiding van Dirk Eikemans, in samenwerking met Lars Wildenborg. Dirk is al jarenlang actief in het bedrijfsleven en in de sport, in binnen –en buitenland. Lars heeft zijn eigen onderneming in trainingen, clinics en coaching in de sportwereld en is daarnaast actief in zorg en welzijn.

Een aantal jaren geleden hebben zij, op initiatief van Dirk, hun ervaringen gekoppeld en een halfjaar onderzoek gedaan naar het bewegen, sociale activiteiten en participatie in de maatschappij voor mensen met een fysieke, mentale en/of sociale kwetsbaarheid. Hieruit is gebleken dat er voor deze doelgroep beperkt activiteiten werden georganiseerd, maar onvoldoende om in te spelen op de specifieke behoeften. Om invulling te geven aan deze leemte, is contact gelegd met plaatselijke (tafeltennis)verenigingen, zorginstanties en de betreffende gemeente. Uit dit netwerk is het ‘Beweeg Mee’ concept ontstaan.

Sinds december 2020 is Beweeg Mee een stichting geworden, om zelfstandig invulling te kunnen geven aan ambities en activiteiten, vanuit een eigen gevormde visie. Het bestuur wordt momenteel gevormd door: René Bode (voorzitter), Laurens Wildenborg (penningmeester), Bram Parlevliet (secretaris, trainer) en Lars Wildenborg (algemeen lid, hoofdtrainer/coördinator). Al deze bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur wordt geadviseerd door Dirk Eikemans, medeoprichter Stichting Beweeg Mee.