De mensen achter Beweeg Mee

In 2018 is het ‘Beweeg Mee’ concept geïnitieerd en ontwikkeld, onder leiding van Dirk Eikemans, in samenwerking met Lars Wildenborg. Dirk is al jarenlang actief in het bedrijfsleven en in de sport, in binnen –en buitenland. Lars heeft zijn eigen onderneming in trainingen, clinics en coaching in de sportwereld en is daarnaast actief in zorg en welzijn.

Een aantal jaren geleden hebben zij, op initiatief van Dirk, hun ervaringen gekoppeld en een halfjaar onderzoek gedaan naar het bewegen en sociale activiteiten van 55 plussers binnen de gemeente Drimmelen (woon –en werkgebied van allebei). Hieruit is gebleken dat er voor de doelgroep (55 plussers) enkele activiteiten georganiseerd werden, maar niet voldoende om in te kunnen spelen op de grote behoefte van de doelgroep. Ook werd er veel passief deelgenomen aan bestaande activiteiten en was er een groep mensen die we nog niet in beeld hadden (bv. eenzame ouderen, mensen in een sociaal isolement). In samenwerking met de gemeente Drimmelen en partners, is er contact gelegd met de plaatselijke tafeltennisverenigingen en is er samen een plan gemaakt voor de opstart van Beweeg Mee in een wijkbuurtcentrum en sporthallen binnen de gemeente. Inmiddels zijn we bezig met ons vierde project binnen de gemeente.

Sinds december 2020 is Beweeg Mee een stichting geworden, om zelfstandig invulling te kunnen geven aan ambities en activiteiten, vanuit een eigen gevormde visie. In het bestuur nemen naast Dirk (secretaris) en Lars (algemeen lid), ook René Bode (voorzitter) en Laurens Wildenborg (penningmeester) zitting. Deze bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.